Stillaskurs

I forskriftene heter det at stillasarbeidere skal ha opplæring i stillasbygging ved høyde over 2 m. Det er også krav til brukerkurs for den som skal jobbe i stillaser.

STILLAS OVER 2 METER
PRAKTISK/TEORETISK STILLASKURS.

Fra 1. januar 2016 stilles det krav til opplæring for alle som skal montere, demontere eller bygge om stillas høyere enn 2 meter. Dette omfatter bl.a murere, tømrere, bygg- og anleggsfolk, blikkenslagere, stillasmontører, riggere, platearbeidere, rørleggere, sveisere, isolatører og malere.  Brukere av stillas må ha minimum brukerkurs.

 

Følgende stillas-systemer gjennomgås:

Trestillas
Rør- og koplingsstillas
Systemstillas (ramme og spire), forskjelige produsenter
Rullestillas
Bukkestillas
Knektestillas

Kursdeltagerne må ha minimum 6 måneders praksis fra virksomhet som nytter stillas i arbeidet.

Kursets varighet varierer ut fra hvilke høyder man skal bygge.

Praksis kan under visse omstendigheter tas som bedriftsintern opplæring.

Kurssteder og tidspunkt fastlegges nærmere etter behov

 

Etter fullført kurs mottar deltager kursbevis.