Forskrifter

§17-2,17-3,17-4 og 17-5

Arbeidgiveren plikter å gi arbeidstakere som skal bygge stillas nødvendig teoretisk og praktisk opplæring. For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med stillas høyere enn 2m, skal han påse at arbeidstaker har: a) minst 6 mnd praksis i virksomhet som nytter stillas i arbeidet, b) teoretisk og praktisk opplæring. Opplæringen skal bestå av teori og praktisk øvelse i bygging av stillas. Minst tre av de mest aktuelle av følgende typer; trestillas, rør- og koplingsstillas,systemstillas, knektestillas, rullestillas, bukkestillas eller hengestillas med oppheng skal gjennomgås. Faremomenter og offentlige bestemmelser for de forskjellige konstruksjoner skal gjennomgås. Brukere av stillas må ha minimum brukerkurs. Kursene`s varighet varierer ut fra hvilken høyde man skal bygge. 2-5 m , 5-9 m eller over 9 m.

Alt som hjelper deg å arbeide i høyden må være godkjent.

Hver åttende yrkesskade som meldes til Arbeidstilsynet skyldes at arbeidstakeren faller ned på grunn av dårlig sikring. For å bidra til å sikre arbeidstakeren mot fall og fallende gjenstander, har Arbeidstilsynet fastsatt forskrifter om stillaser, stiger og arbeid på tak m.v. Disse forskriftene må du kjenne til! I tillegg til at det stilles kompetansekrav til arbeidsgiver og arbeidstaker, må også alt utstyr du bruker være typegodkjent.

Hva skjer hvis du allikevel ikke følger forskriftene.

Bygge- og anleggsvirksomhet er sammen med mekanisk industri mest utsatt for ulykker. Fallulykker er den klart største ulykkesårsaken. Arbeidsgivere og andre med ansvar for sikkerheten på arbeidsplassen, plikter å sette seg inn i forskriftene. Hensynet til enkeltmennesket gjør at det ikke er verdt å ta unødige risker på arbeidsplassen. Brudd på forskriftene kan også gi andre negative følger:

Uten godkjent utstyr – ingen oppdrag…

Oppdragsgivere blir mer og mer profesjonelle – heldigvis, for slik blir det mindre og mindre plass for useriøse aktører i markedet. Er ikke utstyr og kompetanse i orden, risikerer du rett og slett å ikke få oppdraget – du stoppes i porten.

Arbeidsgiver risikerer store erstatningskrav…

Som arbeidsgiver må du sette deg inn i forskriftene. Skulle uhellet være ute og det viser seg at arbeidstaker ikke har fått tilstrekkelig opplæring, eller at det er benyttet ikke-godkjent utstyr, risikerer arbeidsgiver ubehagelige erstatningssaker, i tillegg til kostbare avbrudd i arbeidet.

Arbeidstaker har også et ansvar…

Arbeidstaker er heller ikke uten ansvar for forholdene rundt det arbeid som utføres. Skulle uhellet være ute, og arbeidstaker viser seg å ha brutt forskrifter han/hun burde kjenne til, risikerer arbeidstaker kraftig forkortning i utbetalt forsikring.