Her er StillasHuset

Våre lokaler

StillasHuset as har bygd nye lokaler i Liav. 2A , 7550 Hommelvik . Tomta er på 8 000 m2 . Den er pr. i dag bebygd med kontor/administrasjonsdbygg , samt 2 isolerte lagerhaller , toalt lagerareal 1 600 m2 .

Tonta ligger i Hommelvik Sentrum , mellom Trondheim og Værnes Lufthavn . Når man kjører nord på E6 fra Trondheim , svinger man av ved bomstasjon før Hell-tunnel , retning Hommelvik . Vi ligger da på venstre side , på første bebygde tomt man kommer til . Kjøretid fra Trondheim ca. 15 minutter . Fra Stjørdal ca. 10 minutter .

Lokaler til leie !

Vi har pr. i dag bebygd ca. 50 % av vår tomt . Resterende areal skal bebygges for utleie . Her vil kontor og lagerbygg bli bygd etter leietagers ønsker . Skulle Deres firma ha behov for å leie lokaler på en av de mest sentrale tomter langs aksen Trondheim/Stjørdal , er det bare å ta kontakt med Daglig leder Fritz Bade på telefon 7387 7500 , mobil 900 81 4 82 eller mail : fritz.bade@stillashuset.no .